ZSIMA KÖZLEMÉNY

2021.02.16.

 

ALAPVETŐ VALLÁSSZABADSÁG ELLENES TÁMADÁS A ZSIMA ELLEN A MAZSIHISZ VEZETŐSÉGE RÉSZÉRŐL

A Magyarhoni Zsidó Imaegylet Egyesület (ZSIMA) megalakulása óta elkötelezett a magyarországi neológ zsidó értékek képviselete és ápolása iránt. A nemes feladatunk ellátásában partnerként gondolunk minden izraelita felekezetre, zsidó szervezetre, amely céljainkkal azonosulni tud. Ennek megfelelően szívbéli barátként tekintünk neológ, orthodox és chabad irányzatot képviselő hittestvéreinkre. Baráti közeledésünket a Magyarországi Orthodox Izraelita Hitközség és az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség örömmel fogadta.

Mélyen fájó, hogy a felekezeti irányultságban a ZSIMA-hoz legközelebb álló bejegyzett másik zsidó egyház részéről ismételten nem csak nyers elutasításban, hanem nyílt támadásban is van részünk.

A vezetőségük az alábbi határozatot hozta: „(5/2021.02.15 számú határozat) A Vezetőség a ZSIMA Egyesülettel kapcsolatban kijelenti, sem a Mazsihisznek, sem a neológiának nincs szüksége olyan szervezetre, amelyik lehetőséget nyújt a magyarországi neológia megosztására…. A ZSIMA bármiféle tevékenységében résztvevők munkája rendkívül megosztó, nem össze-egyeztethető a neológia érdekeivel.”

Sajnálattal tapasztaljuk, hogy a vezetőségük súlyosan Alaptörvényellenes, a vallásszabadságot korlátozni igyekvő döntést hozott. A ZSIMA jogerősen bejegyzett vallási egyesület, melynek fő célja a neológ vallási hagyományok ápolása. Senkinek sincs jogosítványa arra, hogy a ZSIMA létjogosultságát megkérdőjelezze!

Alaptörvényünk VII. cikk (1) bekezdése így fogalmaz: „Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja a vallás vagy más meggyőződés szabad megválasztását vagy megváltoztatását és azt a szabadságot, hogy vallását vagy más meggyőződését mindenki vallásos cselekmények, szertartások végzése útján vagy egyéb módon, akár egyénileg, akár másokkal együttesen, nyilvánosan vagy a magánéletben kinyilvánítsa vagy kinyilvánítását mellőzze, gyakorolja vagy tanítsa.”

Az alaptörvényi felhatalmazás alapján az „együttes, nyilvános és szabad” vallásgyakorlás a ZSIMA tagjait és szimpatizánsait is megillető alapjog, és nem egy másik bejegyzett egyház vezetősége által biztosított kegy.

A ZSIMA mint eddig is, a jövőben is a neológ közösség felvirágoztatására fekteti az energiáit, nyilatkozatháborúba nem fog belebonyolódni, de nem tűri, hogy minden alap nélkül alapvető jogait megsértsék.

A zsidó hitközségek híveire, szimpatizánsaira továbbra is barátként tekintünk, és reméljük, hogy érdekes vallási programjaink, írásaink, rabbinikus tanításaink eljutnak majd hozzájuk.