Könyv a balatonboglári deportáltakról

2021.02.17.

A zsidó-sorsok Bogláron – a piactértől a tabi gettóig címmel jelent meg Horváth Iván helytörténész korabeli fotókkal, újságközleményekkel és képeslapokkal gazdagon illusztrált kötete.

A monográfia levéltári kutatások, tárgyi emlékek és visszaemlékezések alapján mutatja be a dél-Balaton legnagyobb lélekszámú, gazdaságilag is a legjelentősebb zsidó közösségének mindennapjait. A kötet pontosan bemutatja a zsidó emberek település fejlődésében betöltött felbecsülhetetlen szerepét. A szerző alapos kutatómunkájának köszönhető, hogy a kötet feltérképezte a 20. század legnagyobb nemzeti és boglári tragédiáját.
A könyv emléket állít annak a 164 boglári zsidó embernek, akiket Auschwitzba hurcoltak és kivégeztek.

A magánkiadásban megjelent, de a város által is támogatott kiadvány felidézi, milyen rettenetesen bántak a deportáltakkal a tabi vasútállomáson, ahonnan Kassáig, ahol már SS tisztek vették át az elhurcoltakat. Utolsó útjukon, addig a pillanatig, míg a SS át nem vette a foglyokat magyar csendőrök kísérték a balatoni zsidókat.

Ez a momentum pedig újra rávilágít a korabeli Magyarország felelősségére.