Meg kell sokasítani az örömöt — Zájin Ádár

Róna Tamás
2021.02.18.

Idén február 18-án, csütörtökön este köszönt be Zájin Ádár (ז’ אדר), Ádár hónap hetedike, mely Mózes születésének és halálának évfordulója. A nagy tanítómester halálának pontos napját a Tóra (Mózes IV. és V. könyve) alapján számítják. 120 évesen halt meg, amit a régiek az emberi kor teljes hosszának tekintettek.

Mózes a teremtés 2368. évében született, ami a Polgári naptár szerint i.e. 1393-nak felel meg. A Szentírás szerint Mózes közvetlenül halála előtt azt mondta: “százhúsz éves vagyok ma”. Ezt úgy kell érteni, hogy ugyanezen a napon született is.
Tehát nem gyásznapként, hanem örömünnepként tartják számon.

Tizenkét évtized kronológiai érdekességét, a születés és az elmúlás azonos napját jelzi a talmudi textus.
Kidusin harmincnyolcadik. oldalán olvashatjuk a következő mondatot:

“בשבעה באדר מת משה ובשבעה באדר נולד “

Ádár hónap hetedikén hunyt el Mózes, s e hónap hetedik napján született. Mesterünk egyéniségéről, végső nyughelyéről, életének évei számáról Devárim könyve számol be:

“ולא ידע איש את כבורתו עד היום. ומשה בן מאה ועשרים שנה במתו לא-כהתה עינו ולא-נס לחה”

A Talmud Ros Hásáná traktátusának huszonkilencedik oldalán olvassuk, hogy amikor Mózesnek felfelé emelkedett a keze, Izrael erősödött, és amikor hanyatlott a föl felé, Izrael gyengült. Ekkor két oldalról, Áron és Húr támasztották meg Mózes tanítómesterünk karjait, hogy azok az ég felé emelkedjenek.
Azóta is minden korban és időben, hogyha Izrael szemei lankadnak a föld felé, elgyengülünk. Ám ha a magasság felé fordítjuk az arcunkat, mindig megerősödünk.

A nagykállói csodarabbinak Eizig Taub jártzeitje is ezen a napon van.

Mivel Ádár hónapjára több örömünnepünk is esik, a hónap beköszöntésekor egy táblát szokás kiakasztani a zsidó otthonok falára, amelyen ez áll:

“משנכנס אדר מרבין בשמחה“, azaz
“Mihelyt beköszönt Ádár, meg kell sokasítani az örömöt“.

Különös népszokás ez: hol találunk még egy olyan népet, olyan vallási közösséget, amelyet külön fel kéne szólítani a vidámságra?

Az úgynevezett ádár-táblára – a fenti felirat mellé – két halat szokás rajzolni. Egyrészt azért, mert az állatövi jegyek között (a horoszkópban) Ádár a Halak jegyében áll, másrészt azért kettőt, mert a zsinagógai szökőévben két Ádárt is tartunk.