Az ember korlátozott képességei

2021.02.19.

Gondolatok a Trumá hetiszakaszról

Az e heti párásában a Miskán, a hordozható Szentély jellemzőiről olvashatunk. A Tóra közli a Miskán és az ahhoz használt eszközök méreteit és ezeknek a méreteknek a nagy része egész számokkal írható le, a frigyláda mérete azonban valamiért nem egész, hanem tört számú, 2,5 X 1,5 X 1,5 ámá kiterjedésű.

A 16-17. század egyik híres rabbija, Jesájá Hálévi Horowitz (1565-1630) magyarázata szerint a frigyláda a Tórát tanuló emberhez hasonló: ahogyan a frigyládát a kőtábla tárolására használták, ugyanúgy az emberi agyat és intellektust a tóratanulásra kell használni. Átvitt értelemben az ember a szellemi frigyláda. Ahogy a frigyládában vitték a Tórát, ugyanúgy az emberi intellektus „viszi” és emeli magasra a tórai eszményeket.

A frigyláda tört számai (1,5 és 2,5) azt jelképezik, hogy a tóratudósnak szerénynek kell lennie, mert az ember tudása mindig olyan, mintha „törött” lenne. Az ember ismeretei, képességei végesek, a tudása hiányos. Soha nem érhet az ember a megismerésnek arra a szintjére, hogy átfogó képet kapjon a világról.

A 19. században ugyan még voltak polihisztorok, de csak azért érthettek több tudományhoz, mert a tudás a maihoz képest rendkívül korlátozott volt: néhány száz oldalas szakkönyvek egész tudományágak releváns ismereteinek összességét tartalmazták.
Manapság egy-egy résztudomány ismeretei is néha több tízezer oldalnyi tudást ölelnek fel és az ismeretek változnak, új tudás jelenik meg, állandóan változik a szükséges ismeretanyag.

Az embernek mindig tisztában kell lennie azzal, hogy limitált a tudása és rendkívül korlátozott a ráhatása a világ történéseire, ezért is kell törekednie arra, hogy reálisan tekintsen a saját képességeire. Az ember intelligenciájának egyik ismérve, ha tisztában van a saját korlátaival, a képességeit, tehetségélt reálisan tudja felmérni.

Minden ember egy drágaköveket szállító futárhoz hasonlítható, aki a megbízó által rábízott feladatot teljesíti. A futár birtokába kerültek értékes kincsek, de azoknak ő nem lett a tulajdonosa, csak gondoskodik azokról egy rövid ideig.
Az ember is kincsek birtokában van: mindenki egyedülálló tehetséget, kreativitást kapott, hogy tegyen hozzá a világhoz, alakítsa és fejlessze a környezetét.