Minden oldal egyformán fontos

2021.02.26.

A Tecáve hetiszakasz részletesen tudatja velünk a főpap, a kohén gádol ruházatát. A ruhadarabok közül az egyik az éfod, a kötényszerű ruhadarab, amelyre az alábbi instrukciók vonatkoztak:

„készítsék az éfódot aranyból, kék bíborból, piros bíborból és karmazsinból, meg sodrott bisszusból, takácsmunkával. Két hozzáfűzött vállszalagja legyen annak két végén, hogy összefűzhessék. Az átkötéséhez való szorító, mely rajta van, annak munkája szerint, belőle legyen: aranyból, kék bíborból, piros bíborból és karmazsinból, meg sodrott bisszusból”
(Smot 28:6-8).

A két vállszalagon volt egy-egy kövecske, amelyre a tizenkét törzs neveit írták fel: az egyik értelmezés szerint 6-6 név került az egyes szalagokra. Hat törzs állt Gerizim és hat Évál hegyén, ahol elfogadták az Örökkévaló által ajánlott egyezséget: áldást kapnak arra az esetre, ha megtartják a Tórát és átkokkal sújtja őket a Mindenható, ha elutasítják a törvényeket. Ahogy a két hegynél két csoportban álltak a törzsek, úgy lettek elosztva a neveik a ruha kövein: Simon, Lévi, Júda, Jisszáchár, Joszef és Benjámin nevei az egyik oldalon, (ők álltak Gerizim hegyén), míg Ruvén, Gad, Áser, Zevulun, Dán és Náftáli – az Évál hegyén állók – nevei a másikon.

A másik értelmezés szerint 25-25 betű szerepelt kövenként, viszont a nevek fenti módon történő felosztása az egyik kövön 22, a másikon 28 nevet eredményezne: ha a 6-6 nevet két csoportba írnánk, nem egyenlő számú betű kerülne az egyes kövekre. A Talmud a látszólagos ellentétet feloldja: Benjámin nevét kettéválasztották: a név egyik fele az egyik, a másik fele a másik kőre került, így mindkét oldalon 25-25 név szerepelt.

A tinezkét törzs együtt alkotja a zsidó népet, minden csoport egyenlő, egyik sem több vagy kevesebb a másiknál. Minden oldal egyforma súllyal esik latba. Az egyik vélemény éppen annyira érvényes, mint a másik. Egyik csoport sem fontosabb, előkelőbb vagy jelentősebb a másiknál. Bármelyik oldalon állnak, együtt alkotnak egységet, együtt adják össze azt a hiánytalan és kerek egészet, amelynek külön-külön csak fragmentumai.