Susán Purim

Ádám Ráchel
2021.02.25.

Egy nappal a Purim után köszönt be a Susán Purim ünnepe, ami zsidó farsang elválaszthatatlan része Izraelben.

Az igazi nagy purimi ünneplés Jeruzsálemben, a zsidó nép örök fővárosában ugyanis Susán Purimkor látható.
Ismeretes, hogy a héber naptár szerint Purim ünnepe Ádár hó 14-re esik és egy nappal később Ádár hó 15-én tartják Susán Purimot a fallal körbevett városokban, kiemelten Jeruzsálemben.
Eszter könyvében találhatjuk a miértre utaló magyarázatot.

„ De a súsáni zsidók a hónap tizenharmadik és tizennegyedik napján gyűltek össze, és a hónap tizenötödik napján lett nyugalmuk, azért ezt tették az evés-ivás és az öröm napjává.”
Eszter könyve 9:18

Purimkor a 2500 évvel ezelőtti boldog eseményre, a perzsiai zsidóság megmenekülésére emlékezünk vidám, jelmezes rendezvényekkel, közös ünnepléssel. A perzsiai zsidóság kiirtását tervező Hámán, a nagyhatalmú főember ármánykodását sikerült megakadályozni Eszter királynő közbelépésével. Hámán ürügyet talált a zsidók iránti gyűlölete kiterjesztéséhez azzal, hogy bűnösnek titulálta az egyébként nagy tiszteletben álló zsidó Mordechájt, amiért nem volt hajlandó földre borulni Hámán megjelenésekor. Hámán azt hitte, hogy Ahasvéros királyra ő tud a legnagyobb hatással lenni és a zsidó Mordechájjal, majd a teljes perzsiai zsidósággal végre le tud számolni. A király azonban tudomást szerzett Hámán egy ellene is kitervelt cselszövéséről, éppen a zsidó Mordecháj figyelmeztetése útján. Ahasvéros ezután teljes mértékben hitelt adott hitvese Eszter királynő elbeszélésének, amelyben Hámán zsidók elleni véres tervét tárta föl.

A király Hámánt azzal büntette, hogy megengedte a zsidóknak, hogy szembeszálljanak ellenségeikkel és megvédelmezzék magukat. A Perzsiában folyó harcoknak Ádár 14-én lett vége, kivéve Susán városát, az akkori fővárost. Susánban a fallal körülvett fellegvárban, csak egy nappal később sikerült a zsidóknak leszámolni a hámánista ellenséggel. A perzsiai főváros felszabadulása emlékére tartjuk Jeruzsálemben, a zsidó nép fővárosában a Susán Purimot egy nappal később Ádár 15-én, idén péntek estétől szombat estig.

Több mint harminc éven át ünnepeltük Jeruzsálemben családommal a Susán Purimot, s különösen emelkedett hangulata volt a Siratófalnál és az Óváros zsidó negyedében való ünneplésnek. A mókás kalapokba, színes jelmezekbe öltözött jeruzsálemi lakosok és a körülöttük futkározó vidám gyerekek látványa, az ismerősökkel való találkozások boldogsággal töltötték meg a szíveket.

Ebben az évben csakúgy, mint tavaly a koronajárvány korlátozó intézkedései, a három napos kijárási tilalom rányomja bélyegét a jeruzsálemi Susán Purimra, de a szűk családi körben tartott ünneplés, a Hámán táska és flódni sütés, az egymásnak küldött purimi Mislóách Manot, az utcai családi séta biztosan pótolják az elmaradt purimi rendezvényeket.

Susán Purim Szaméách!