Jom Haácmaut: az Örökkévaló, aki a csodák elvégzője

2021.04.15.

Hogy értelmezni tudjuk a zsidó nép függetlenségének jelentőségét, tisztáznunk kell, hogy miért is emlékezünk meg erről a napról minden évben, valamint azt, hogy mit jelent ez a nap a  zsidó történelem és a tóra törvényei összefüggésében.

Jom Haácmaut megünneplésének egyik fő oka az, hogy mi zsidók bárhol éljünk is, önfeledten örülhessünk a függetlenség kivívásának Izrael földjén, miután jól tudjuk, hogy őseink hosszú és keserves száműzetésben voltak a Tórában leírt ígéret földjétől. Jom Haácmaut ünnepli Izrael földjének a felszabadítását a brit uralom alól és egyben  a zsidó politikai szuverenitás visszaállítását is.

Maimonidesz 12.században élt rabbi, filozófus, orvos ספר המצוות művében, ami a Tóra parancsolatainak a felsorolását tartalmazza, azt írja le, hogy minden generációban jelen kell lenni a Tóra azon parancsolatának, hogy Izrael fiai átveszik az ígéret földjének az irányítását és teljes egészében  lakják azt. Ezt a felszabadító háborút bölcseink, mint milḥemet micvának (kötelező háborúnak) írták le.
A Talmud ( Sotah 44b)  olvassuk: Rava így mondta:

“Ne tévedj, és ne mondd, hogy arra kaptunk parancsot, hogy legyőzzük ezeket a nemzeteket (hét nemzetet említ a talmud)  akik az ígéret földjén laknak, mert ez nem így van.
Arra kaptunk parancsot, hogy azért harcoljunk velük, mert bár megtehették volna, mégsem akartak békét kötni velünk.”

A Tóra így írja:

„És amikor az Örökkévaló elküldött téged Kadés Bárnéába ezt mondta: Menj fel és birtokold a földet, amelyet nektek adtam”
( V Mózes 1:2 )

5708 Ijjar hónap ötödik napjától emlékezünk arra, hogy Izrael fiai csaknem kétezer év óta először, részben kikiáltotta a zsidó  függetlenséget. A Megilla Ta’anit azt tanítja nekünk, hogy az Örökkévaló a csodák elvégzője. Ez Hanuka és a Purim ünnepének az alapja. Ezen ünnepekhez hasonlóan Jom Haácmaut egy kis és rosszul felszerelt zsidó szabadságharcosok csapatának diadaláról szól a világ egyik leghatalmasabb birodalma felett.

A britek az első világháború óta kormányozták Izrael földjét, és mindent megtettek a zsidó függetlenség megakadályozása érdekében. Miközben Izrael politikai vezetése beletörődött Nagy-Britannia imperialista törekvéseibe, a forradalmárok bátor kisebbsége felszabadító háborút indított, amelynek végül sikerült elérnie a függetlenséget.

Elmondhatjuk, hogy a modern történelemben először jött létre egy zsidó hős generáció, akik hajlandók voltak akár életüket adni a hazájuk felszabadítása érdekében. Így az Örökkévaló segítségével kinyilvánították az Izrael Nemzetének függetlenségét annak ellenére, hogy elsöprő nemzetközi nyomással szembesültek, hogy ezt ne tegyék. Így vált ez a nap a legjelentősebb világeseménnyé, amelyre közel kétezer év alatt sor került. Ezen a napon hozta vissza az Örökkévaló Izrael Gyermekeit a történelem színpadára, hogy a Tórában leírt feladatot teljesíthessék.
A Teremtés célja ugyanis az hogy az Isteni szándék maradéktalanul kifejeződhessen, és az emberiség tudatában legyen az Örökkévalónak, mint a vég nélküli végtelen valóságnak, amely mindent létrehoz, támogat, felhatalmaz és szeret.

Noha még nem értük el azt a nagyságot, amelyre a Tóra szánta a zsidóságot és így az ígéret földjét, de az Isteni fizikai edény újra létezik a világunkban, és növekedni fog, hogy felfedje magasztos belső potenciálját minden ember számára.
Ami nem más mint  Izrael végtelen szeretete.

A Rabbi