“Szentek legyetek”

2021.04.23.

Ezen a héten két hetiszakaszt olvasunk a Tórából.
Ácháréj Mot – Ködosim – פָּרָשׁוֹת אַחֲרֵי-קְדֹשִׁים

Egy egy mondatba összefoglalva a két hetiszakaszt az elsőből kiemelném a jom-kippuri szertartás leírását, az állatok vágásának törvényét a mindennapi étkezéshez, a vér evésének tilalmát, a nemi erkölcs s a tiltott házasságok parancsolatait.
Míg a második szidrából a szentség fogalmát, a szegényekről való gondoskodás és az emberek egymás közötti viselkedésének törvényeit.

דַּבֵּר אֶל כָּל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם קְדֹשִׁים תִּהְיוּ: כִּי קָדוֹשׁ, אֲנִי ה’ אֱ-לֹהֵיכֶם.
“Szólj Izrael fiai egész községéhez és mondd nekik: Szentek legyetek, mert szent vagyok én, az Örökkévaló, a ti Istenetek.”:

קְדֹשִׁים תִּהְיוּ
Szentek legyetek

Ezt olvasva megkérdezhetjük, miért van szüksége az embernek a szentség elérésére? Ez következik abból, hogy a Teremtő szent, ha ember találkozni akar a Mindenhatóval neki is szentté kell válnia. Érthető miért kötelezi a Teremtő a teremtményeit, hogy szentek legyenek.

Egy magyarázat szerint I’sten azzal kéréssel fordul az emberhez, hogy mentsék meg magányától. Most csak én vagyok az egyetlen szent a világban mondta a Mindenható, de legyetek ti is szentek és legyetek társaim. Tudott, hogy az Örökkévalónak ott vannak az angyalok, akik szentek és velük állandó kapcsolata van. Az angyalokban I’sten akarata ölt testet például a gyógyításnak Ráfael angyala, míg a harc és győzelemé pedig Gábriel angyal. Így, ha I’sten az angyalokkal beszél, olyan lenne, mintha magával beszélne és ezért fordult a szabad akarattal felruházott emberhez, akivel már értelme van beszélnie.

Mennyire kerülhet az ember I’sten közelébe?
Az ember és az Örökkévaló között végtelen távolság van, és ezért az ember csak egy bizonyos távolságban találkozhat a Teremtővel, de az a távolság az ember számára még mindig végtelen.
Vallom, hogy I’sten akarja az emberrel a találkozást, még ha nem is érte el a számára kijelölt célt és nem is lett szent. A szent könyvek tanulásával és a mindennapi imával úgy érzem lelkünkben egyre közelebb tudunk kerülni a Teremtőhöz, és a végtelen képzeletünkben már nem is lesz olyan távol.

Békés és áldott szombatot kívánok!