A kántor feladata Magyarországon

Gara István
2021.04.25.

A zsidó kántorság összetett feladat. Nem elegendő csupán a szép hang, tisztában kell lenni a zsidó liturgiával is.

A zsidó kántor vezényli az Istentiszteletet, méghozzá a közösség megelégedésére. Évszázadokon keresztül adták szájról szájra az ősök az utódoknak a dallamokat, díszítéseket, a kántori kantilláció (a recitálás egyik formája, prózai szöveg emelt, énekszerű hangon való olvasása) artisztikumát és a zenei szokásokat. Ezeket a dallamokat a kántorok a saját ízlésvilágukra formálták. Így alakulhatott ki az a színes dallamforma mely a templomokban és zsinagógákban különböző dallamok formájában hangozhattak el. A kántorok többnyire zeneileg is képzettek voltak, ezért sokan saját liturgikus zenét szereztek. Ezeket a dallamokat aztán beépítették saját nüszakjukba (stílusukba).

Az osztrák-magyar kiegyezés (1867) időszakától a hármas tagozódás (ortodox, status-quo és neológ) dallamvilága is fokozatosan átalakult, főleg a neológoké. A dallamok változatosságát a közösség megszerette és nagyra tartotta. Ezáltal a templomok és zsinagógák átjárhatóvá váltak, kulturális élményt nyújtottak. A századforduló (1900-as évek) után egymás után épültek a zsinagógák és templomok. A vallási igényeket ki kellett elégíteni, ezért még több rabbira és kántorra volt igény. A sokszínű vallási élet meghozta a zsidóság felvirágoztatását, egyre többen jártak a zsinagógákba és templomokba.

A kiegyezés előtt a zsidó kántorok hivatásuk mellett metszői, hitoktatói, sameszi és móheli munkát is végeztek. A kiegyezés után azonban ezek a feladatok fokozatosan megszűntek, a kántoroknak hivatásuk betöltése és a hitoktatói szerepvállalás lett az elsődleges feladatuk. Amellett, hogy a templomokban és zsinagógákban a hétköznapi, sabeszi és ünnepnapi I.tentiszteleteket megtartották, a 13 éves fiúkat felkészítették a Bármicvóra. Az esküvőkön át a Brísz megtartása is a feladatuk. A temetések is a kántorok feladatát teszi szükségessé, valamint a sírkő felavatásánál is fontos szerepük van.

A kántori feladat megkerülhetetlen, ezért az ORZSE Schőner Alfréd emeritus rektor, és az azóta elhunyt Kármán György tanszékvezető és az egykori Klein Ervin főkántor irányítása mellett 1998-tól zsidó liturgia (vallástanár) és zsidó kántorképzés területén a hiányt pótolni igyekezett. Ennek köszönhetően Budapesten a kántori funkciót minden körzetben be tudják tölteni.
Sajnos vidéken már nem ilyen rózsás a helyzet.

A kántorokról itt olvashat még.