Új péntek esti imakönyv a Dohány utcai Zsinagóga gondozásában

Rosta Márton
Rosta Márton
2021.05.04.

A Dohány utcai Zsinagóga főrabbija, dr. Frölich Róbert összeállításában új péntek esti imakönyvet adott ki az Alapítvány a Dohány utcai Zsinagógáért. Az igényes, keménytáblás kötetről további információkat szerettem volna beszerezni, így feltárcsáztam főrabbi urat. (No nem kell valami formális interjúra gondolni, ugyanis Frölich Róberttel jó harminc éves barátság köt össze, rabbi-tanárom volt az Anna Frank Gimnáziumban, jártunk hozzá Újpestre, a Pávába, immár 28 éve a Dohányba, mikor hova szólította a lelkészi hivatás, nejemmel is főrabbi úr adott minket össze.)

Beszélgetésünk során megtudtam, hogy az új imakönyv elsődleges célja, hogy a Dohány utcai Zsinagógába akár rendszeresen, akár alkalmi jelleggel betérő hívő követni tudja a péntek esti Szombatfogadás pontos menetét. A liturgiában kevésbé járatos hívek tájékozódását a fonetikus átirat és a magyar nyelvű fordítás segíti. (A magyar nyelvű átirat klasszikus neológ újítás a hívők részére, a magyar nyelvre átültetett héber nyelvű imakönyvek egyidősek a neológia XIX. század második felében történő térhódításával. Jelentőségük hasonlatos a keresztény világban a reformáció által létjogosultságot nyert magyar nyelvű imádkozással az addig egyeduralkodó latin mellett.) A héber szöveg és a magyar fonetikus átirat a tradicionális ún. askenáz (francia, német, Osztrák-Magyar Monarchia, lengyel, részben orosz területek zsidóságának (vallás)történeti megjelölése) dialektust követi.
Ez a kiejtésmód felel meg kevés kivételtől eltekintve mind a (történelmi) magyarországi orthodox, mind a neológ hagyományoknak.

A kötetet követni fogja a Szombat reggeli, Szombat esti, illetve a hétköznapi imarend, így válik majd teljessé a sabeszi és hétköznapi liturgiát mindenki számára közérthetően bemutató sorozat.
Az imakönyvek kereskedelmi forgalomba nem kerülnek, azok az I-tentiszteleteken megjelenő híveket szolgálják. A kötet létrejöttében köszönet illeti Budapest Főváros Erzsébetváros Önkormányzatát, mely anyagi hozzájárulással segítette a kiadvány megjelenését.

Remélem a járvány elmúltával a Dohány utcai Zsinagóga is hamarosan szélesre tárja kapuit, és a hívek örömmel fogják forgatni az új imakönyveket, erőt merítenek és békét találnak a több évezredes fohászokban.
Dr. Frölich Róbert főrabbi úr és a körzet elöljárósága nagy szeretettel várja a Dohány utcai Zsinagóga régi és új híveit nem csak a péntek estéken, hanem valamennyi hétköznapi és ünnepi imádkozáson.