A szombat-szegő cipellő — megtörtént esemény alapján

Rosta Márton
Rosta Márton
2021.06.08.

Igazi, békebeli helyszín a két világháború között: Nyugat-Magyarország egyik járási központja, valamikor a 30-as évek elején. A keresztény többség és a zsidók együttélése békés, példaértékű.

A zsidó szülők számára a legfontosabb volt, hogy jó zsidót neveljenek gyermekeikből, erős vallásos szellemben. Ahogy azonban az lenni szokott: a fiatalok, bár nem távolodtak el a vallástól, de bizonyos dolgokat már másképpen kezeltek: eljártak tánciskolába és kávéházba is.

Ezt a történetet is egy kávéházban jegyezték fel, a beszélgetés résztvevői: Béla, a főpincér és a főméltóságú úr:

Alá’ szolgálja Bélám, leülnék a szokott asztalomhoz!

Tiszteletem Főméltóságú úr, foglaljon csak helyet!

Kedves felesége, gyermekei jó vannak, Bélám? Mindjárt itt a nyári vakáció.

Köszönöm, tisztelettel Főméltóságú úr, asszony és az aprónép is jól vannak, csak a fiúk ne lennének ily bitang vásottak.

Bélám, a kölköknek ebben a korban az a dolguk, hogy égetnivalóak legyenek!

A szokásosat parancsolja uram?

Igen, a kávét jó forrón, és ha már elkészült az a finom diós búrkifli, abból hozzon nekem.

Éppen most vette ki a segédcukrászunk a sütőből, hozom is.

Köszönöm Bélám, addig belelapozok a Pesti Naplóba, hadd tudjam miket művelnek a honatyák ott fenn a Parlamentbe.

Itt is vagyok Főméltóságú úr a kávéval és a búrkiflivel, vigyázzon forró mind a kettő, hagyja egy kicsit meghűlni őket. Oszt’ ne az újságot bújja Főméltóságú úr, hallotta, milyen nagy botrány volt a Deutchéknál?

A rőfös Deutschéknál, akiknek az a nagy üzletük van a belvárosban?

Igen, tudja a családfő a Mór, igen szigorú, mélyen vallásos zsidó ember, a probléma is ebből lett.

Ne csigázzon tovább Bélám, mondja már, mi történt?!

Szóval, hogy egyik szavamat a másikba nem öltsem, ugye a Deutschék boltjában rengeteg szép cipőt is árulnak. Úgy mesélik a városban, hogy a múlt szombat délelőttjén a legkisebb Deutsch fiú, a Dezső, tudja, amelyik olyan jó számtanban és geometriában, kint sétálgatott az udvaron, anikor kopogtattak, és az Irma tanárnő állt ott a lányával.

A Bellával, akinek most volt az esküvője? Ott voltam a lagzin, még a Főispán úr is eljött.

Igen-igen, ez a Bella lány ott zokogott a kis Deutsch fiúnak, hogy most jött rá, szorítja a cipő, egy számmal nagyobb kellene neki a másnapi esküvőre, de hát ugye szombat volt. Mondta is a leendő örömanya: „Dezső úr, tudom, hogy maguknak ünnep van, de kérem, tegye meg, cserélje ki a cipőt, én be sem megyek, csak maga adja ki.”

Amilyen vajszívűnek ismerem ezt a Dezső gyereket, gondolom ráállt a dologra.

Ahogy mondani méltóztatik Főméltóságú úr: A legifjabb Deutsch megszánta Irma tanárnőt és Bella kisasszonyt, bement az üzletbe, hozta az egy számmal nagyobb topánkát, nem is kellett pénzhez nyúlnia, hiszen csak cserélt…..

Mondja már Béla, mi történt!

Ahogy adja ki a Dezső gyerek a csere-cipőt és húzza le az üzlet rolóját, akkor jött az öreg Deutsch, a Mór! Irma már látta, hogy ebből nagy ribillió lesz, és egyből magyarázni kezdte, hogy ő tehet róla, hogy ő kérte meg Dezsőt, meg ilyesmi.

És mit szólt az Öreg?

A vevők előtt semmit, de állítólag utána úgy kiabált, mit kiabált üvöltött, hogy „amíg ő él, és amíg övé az üzlet, addig itt szombaton nem lehet dolgozni.” Mit szól ehhez Főméltóságú úr?

Mit szólnék, Bélám, mit szólnék?! Nehéz egy kérés ez: Dezső rendes fiú, csak segíteni akart, de az Öreget is meg lehet érteni, neki a szombat az Szombat, nincsenek kivételszabályok. Olyan világban élünk, hogy egyszerre kell tudni megőrizni szokásainkat és alkalmazkodni a modern idők kihívásaihoz. Ha legközelebb bejön a Dezsőke, hívja meg egy fagylaltra, írja a számlámhoz.

Így, lesz Főméltóságú úr!

A viszontlátásra, kézcsókom kedves feleségének!