Hat magyarhoni hitközséget tudhat soraiban a ZSIMA

2021.07.27.

A Magyarhoni Zsidó Imaegylet /ZSIMA/  az elmúlt hetekben hat határon túli magyar hitközséggel kötött keretszerződést, melynek értelmében működésüket mostantól a ZSIMA égisze alatt folytatják. Az együttműködés célja a Kárpát-medencei, de kiemelten a határokon túli magyarajkú hitélet, oktatás és kultúra erősítése, a jövő generációknak történő átörökítése.
A felek hitelveit a Tóra – Mózes öt könyve – rögzíti. Szertartásrendjüket a Tórán alapuló szabályok – különösen a Sulchan Aruch-ban írtak határozzák meg.