Őszi hangulatok a festővásznon

Orbán Eszter
2021.10.15.

A színkavalkádban gazdag ősz az az évszak, ami a képzőművészek egyik legkedveltebb témáját adja. Igaz ez a magyar zsidó festőkre is, akik szinte kivétel nélkül megörökítették ennek a különleges hangulatot árasztó időszaknak a légkörét, és kifejezésmódjuk által ízelítőt kapunk néhányuktól az alábbiakban arról, hogyan és milyennek látták az életnek ezt a periódusát.

A XIX. századi impresszionizmus utat nyitott a plein air, azaz a szabadban való festészethez. Elhagyva a műtermek komorságát, a természetben való ábrázolás vált mérvadóvá. A levegő és a fény hatása kiszélesítette a színskálákat és egy újfajta festésmódot eredményezett. Aranykorát éli ekkor a tájképfestészet, melyet hazánkban az 1900-as évek elején induló Nagybányai Művésztelep festői kiemelkedő módon képviseltek. A művésztelep alapító tagjai között volt a zsidó származású Iványi-Grünwald Béla (1867-1940), aki Székely Bertalan és Lotz Károly növendéke volt, a müncheni majd a Párizsi Akadémián tanult. Festészetét könnyed magabiztosság jellemzi, melyet a realizmus elemei és a szecesszió kísérletei járnak át. Sokrétű művészetében mindig megújuló stílusjegyek lelhetők fel alkotásain. 1910-ben készült Ősz című festménye magán hordozza az impresszionizmust jellemző szabálytalan, de látványos kompozíciót, a színek elevenségét, a formák kissé elmosódottnak tűnő alakját.

Iványi-Grünwald Béla: Ősz

A Nagybányai Művésztelep tagja volt Jándi (született: Léderer) Dávid (1893-1944) is, akinek művészetében a formák térbeli hangsúlyozása mellett az erőteljes színek használata jelenik meg. Ez jól érzékelhető Ősz Nagybányán című festményén. Jándi sajátos formavilágával és egyedi stílusával adta vissza a nagybányai táj nyújtotta impressziókat.

Jándi: Ősz Nagybányán

Nagybánya hatást gyakorolt Perlrott-Csaba Vilmos (1880-1945) művészetére is, aki a magyar avantgárd stílus egyik megteremtője és jeles képviselője lett. Termékeny, és az új stílusirányzatokra fogékony művészként érzékelhetőek alkotásain a fauvizmus intenzív színei és a kubizmus elemei. Különleges kifejezőerejét mindvégig megőrizte, és a rá jellemző sajátos stílusát jól tükrözik vissza Őszi utca Nagybányán vagy az Őszi gyümölcsfák című képei is.

Perlrott-Csaba: Őszi utca Nagybányán

Perlrott-Csaba: Őszi gyümölcsfák

Elhagyva a nagybányai atmoszférát, a somogyi táj ragadta meg Kunffy Lajost (1869-1962), aki zsidó földbirtokos család gyermekeként először jogi tanulmányokat végzett, majd a művészet felé fordult és a párizsi Julian Akadémián fejezte be tanulmányait. Szoros barátságot kötött Munkácsy Mihállyal, akinek akadémikus stílusa megfigyelhető Kunffy korai művészetében. Nyaranta, majd a későbbiek során végleg visszavonult somogytúri birtokára, ahol a falusiak mindennapjai és a táj adta az inspirációt képeihez. Az évszakok változását saját kertjében örökíti meg, az ősz hangulatát adja vissza Kertem ősszel című képében, ahol lombjukat hullató gesztenyefák sárga és vörös színekben játszanak.

Kunffy: Kertem ősszel

A naturalisztikus, realista, sokszor komor hangulatú képeit idővel felváltotta az impresszionista elemeket tartalmazó fényesebb tónus, az élénkebb színhasználat. Már ezek a stílusjegyek érzékelhetőek a Lellei út ősszel című képén is: világosabb, üdébb színhatás.

Kunffy: Lellei út ősszel

Perlmutter Izsák (1866-1932) egy nagypolgári, művészetet támogató és szerető zsidó családban született, s már gyermekkora óta vonzotta a festészet. Párizsban, Hollandiában tanult, majd hazatérve rákospalotai birtokán telepedett le, ahol életképeket, tájképeket, családjáról és a rákospalotai akkori vidéki élet jellegét bemutató szomszédokról készített portréképeket. Stílusában ott rejlenek a szecesszió jegyei: a fények játéka, az élénk színek, a nagy és telt formák ragyogással töltik meg képeit. Ez figyelhető meg Őszi táj című festményén is.

Perlmutter: Őszi táj

Perlmutter sajátossága volt a közeli kompozíciók ábrázolása. A centralizált látószög által az ember egész közel kerül a képhez, s már nem külső szemlélőként nézi, hanem úgy érezheti: ott van benne. Perlmutter ezzel az eszközzel még bensőségesebbé teszi az adott hangulatot, s vele együtt élhetjük át a pillanat meghittségét. Ezt érezhetjük az Őszi hangulat című festményén is.

Perlmutter: Őszi hangulat

Forrás:Magyar Zsidó Lexikon: Képzőművészet – Festészet