Háderech – az út

Rosta Márton
Rosta Márton
2021.11.18.

A napokban jelent meg a Zsidó hittankönyv újabb darabja, melyet megváltozott szerzőtriász (Róna Tamás-Vasadi Péter-Galuska László Pál) jegyez. A kulisszatitkokba Róna Tamás Kecskemét és az Észak-alföldi régió főrabbija, a Rabbitestület elnöke avatott be egy baráti beszélgetés keretében.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény vezette be hazánk oktatási rendszerében a hitoktatás lehetőségét. Róna Tamás úgy érezte megszólíttatott ebben az ügyben, és elhatározta egy többkötetes, a kor szellemének megfelelő zsidó hittananyag összeállítását, hiszen a világháborút követően elvétve kerültek zsidó oktatási anyagok kimunkálásra, és a rendszerváltás lendületében készült munkák is avíttnak tűnhetnek a digitális forradalom korában, lényegében „okoseszközökkel” a kezükben született mai kis- és nagyobb iskolások számára. A munkába első ízben csatlakozott Galuska László Pál irodalomtörténész, főiskolai docens, a gyermek-és ifjúsági irodalom kutatója, több báb- és mesejáték szerzője, valamint Vasadi Péter, a neológ zsidó közösség ismert és elismert alakja, több évtizedes múlttal rendelkező gyakorló pedagógus, vallástanár. Az illusztrációkért a másfél tucat kiállítással, számos díjjal és elismeréssel rendelkező Majoros Gyula képzőművészt illeti a dicséret.

A könyv tematikája szerint nyolc bibliai hős (Sámson, Dávid király, Rúth, Eszter királynő, Dániel, Jób és Jónás) Tamás rabbival karöltve egy időutazást segítő varázsgyűrűvel barangolják be térben és időben a zsidó nép történetének fontos állomásait, egyben megismerkednek a vallás fontos szegmenseivel.

Az egyes fejezeteket – erősítve a tankönyv jelleget – összefoglalók és feladatgyűjtemények zárják le. A tankönyv az általános iskola ötödik osztályában használatos, amikor is a kiskamaszok életében – hála az életkorukban kezdődő hormonális támadásnak – először jelennek meg a csoportdinamikára jellemző konfliktusok. Ezek kezelését is segíti a könyv, a szereplők a történetek során bájos évődéssel nem egyszer ugrasztják egymást, mely soha nem lép át egy határt, ezzel is példát mutatva a diákoknak, különösen a mai, sajnos nem egyszer túlzó „diákcsínyek” idejében. A mű nem csak vallási kérdésekkel foglalkozik, megtalálhatóak benne a modern Izrael Állam fontos nemzeti ünnepei, azok magyarázatával, ugyanúgy a holokauszt tragédiájának nemzetközi és magyarországi emléknapjának említése is.

Bár a kötet saját magát tankönyvként definiálja, az alkotógárda egy igazi családi könyvet hozott létre, szülők, nagyszülők, egyszóval bármely olvasó talál benne vélhetően a számára új vagy eddig csak kevésbé alaposan ismert témát. A kötet megjelenésének pénzügyi fedezetét Magyarország Kormánya biztosította, e helyütt is köszönet a támogatásért. A kiadásért immár másodízben a Magyarországi Zsidó Hitközségek Közép-Magyarországi Területi Csoportja volt a felelős, elismerés illeti Feldmájer Péter területi elnök urat. Az igényes nyomdai kivitelezés a Gabbiano Print Kft. szakmai tapasztalata során jött létre.
Végül, nagy koved az alkotóknak, hogy volt kedvük, erejük és bátorságuk e szép kötet életre hívására.

Olvassák, forgassák bátran!