Beragyogom a ti éjszakátokat

2021.12.03.

„Görögök gyülekeztek ellenem akkor, a Chásmoneusok idején áttörték bástyáim falát, az összes olajt tisztátalanná tették. De a megmaradt egy korsó csodát tett liliomaiddal, ezért bölcseink nyolcnapos vígságot rendeltek.”
Máoz Cur: Hanukai költemény

„Ezek a gyertyák, melyeket meggyújtunk.”

Hánérot hállálu ánu mádlikin

Miért beszélünk már az első estén gyertyákról, noha csak egyet gyújtunk?
Miért a gyújtás után énekeljük?

Jákov Jehizkijáhu Grünwald rabbi tanítja

„Az első éjszakán, a mi gyújtásunkkal egy időben az égben is fellobban egy láng, ezzel az „égi gyertyával” kiegészítve indokolt a többes szám használata. Azért éneklünk a gyújtás után, mert először elvégezzük a parancs gyakorlati előkészületeit, és miként ez minden más teljesített parancs kapcsán is igaz azt követően nyílik lehetőségünk a micvát spirituális értelemben is teljesíteni”.

A görögök tisztátalanná tették a Szentélyben található olajt.
Pinhesz Friedman rabbi tanította: Az olajt szándékosan tették tisztátalanná, ezért nem csak az csoda, hogy az egy megmaradt palack olaj nyolc napra elegendő volt, hanem maga a tény, hogy legalább egy megmaradt. A Meiri szerint erre és makkabeusok győzelmére kell gondolnunk az ünnep első napján, amikor áldást mondunk, mert önmagában az, hogy az első napon égett az egy napra tökéletesen elegendő olaj, még nem lenne csoda. E szemlélet nem csak Hanuka kapcsán lehet fontos, hanem az év más napjain is emlékeztethet a kevésbé látványos, „hétköznapi csodák” jelentőségére.

A Dubnói rabbi Elimelech tanította: Elul havának kezdetétől Hanukáig világosság látszik éjszakánként az égbolton. Mintha egy kéz nyúlna ki, hogy visszaintse a bűnösöket, akik még meg akarnak térni. Aki még Jom Kipurkor sem tért meg, annak megtérését elfogadják Hanukáig a mennyekben.

A Sitomiri rabbi Áron (a „Szent”) tanította: Abban a pillanatban, amikor Izrael fiai idelent a földön apró gyertyákat gyújtanak, óriási fények gyúlnak odafent és így szól az Úr: Ti világosságot gyújtotok nekem, én pedig beragyogom, a ti éjszakátokat.

A Munkácsi Rokeách rabbi tanította: Harminchat gyertyát gyújtanak meg Hanukakor. Harminchat óráig világított a mennyei fény Ádámnak a teremtés első Szombatján. harminchat traktátusból áll a zsidó hagyomány. harminchat azoknak az embereknek a száma, akik itt a földön, csendben és elrejtve, nem tudnak egymásról, de miattuk, az ő jámborságuk miatt áll fenn még mindig a bűnös világ.