Az újkori olimpiák magyar újjáélesztője

2022.01.23.

Jöjjön az első sportvezető, az ismert magyar zsidó sportolókat, sportvezetőket bemutató sorozatunkban. Az olimpiai bajnokok sora után idézzük fel azt az urat, akinek köszönhetően Magyarország már a kezdetektől részese lehetett az olimpiai mozgalomnak. Dr. Kemény Ferenc, Pierre de Coubertin báró jó barátja, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) egyik alapítójaként, s tagjaként is jelentős szerepet töltött be.

 

Dr. Kemény Ferenc Nagybecskereken született 1860. július 17-én és Budapesten hunyt el 1944. november 21-én. A későbbi sportszervező, pedagógus le sem tagadhatta zsidó származását, hiszen eredeti neve Kohn Ferencz. Később hiába tagadta volna… Magyarországi és németországi középiskolai tanévei után a Budapesti Tudományegyetemen folytatta tanulmányait, ahol 1883-ban matematika-fizika, 1888-ban német-francia nyelv és irodalom tanári diplomát szerzett. Közben, 1884-1885-ben Párizsban a Collège de France-on és a Sorbonne egyetemen tanult, illetve nyugat-európai tanulmányutat tett. 1885–től két évig Kőszegen, majd Brassóban, 1890-1893 között Egerben, végül 1894-től 1920-as nyugdíjba vonulásáig Budapesten tanít, illetve igazgató. Ezt követően humanista munkássága még intenzívebbé vált. Kutató és nevelő tevékenysége a békemozgalom iskolai lehetőségeire, az idegen nyelvek tanítására és a testnevelés általános kérdéseinek vizsgálatára, valamint a pedagógia egészének kérdéskörére terjedt ki.

Kemény Ferenc párizsi tanulmányai idején alakított ki szoros barátságot Pierre de Coubertin báróval. Mindketten úgy vélték fontos az olimpiai gondolat felelevenítése. Coubertin Párizsban a Sorbonne-on 1894. június 16. és 23. közötti alapító nemzetközi kongresszuson meghirdette az ókori olimpiai játékok felújítását, és a zárónapon életre hívta a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot is. A báró az iskolaigazgatói elfoglaltsága miatt távolmaradt magyar barátját is bevette az alapító atyák közé, így a magyar sport is az ötkarikás mozgalom alapítóinak egyike. Kemény nem pusztán a szervezet alapító tagja, de egyik alelnöke is volt a görög író, Dimítriosz Vikélasz vezette testületnek, melynek Coubertin a titkári teendőit látta el.

A 1896-os Nemzetközi Olimpiai Bizottság vezetőségének tagjai: Balról, állnak: Willibald Gebhard (Németország), Jiri Guth-Jarkovsky (Csehország), Kemény Ferenc (Magyarország), Viktor Balck (Svédország). Ülnek: Pierre de Coubertin titkár (Franciaország), Demetriosz Vikelasz elnök (Görögország), Alekszandr Dmitrievics Butovszkij tábornok (Oroszország).

Az összesen öt alelnök közül akad még egy – számunkra is – fontos, Gustav Balck. Hogy miért izgalmas számunkra egy svéd őrnagy? Nos, Coubertin kezdeményezésére már a NOB (hivatalosan CIO) alapokmányában rögzítették, hogy az – ókori minta alapján – atlétikai sportok részére egy főbajnokságot kell szervezni pentatlon név alatt. 1906-ban az első olimpia tizedik évfordulójára a görögök rendeztek egy újabb játékokat. /Igaz a CIO nem ismerte el hivatalosként./ Ezen szerepelt egy öt számból álló összetett sportág, melynek versenyszámai az antik mintával megegyezően: távolugrás, diszkoszvetés, 200 méteres síkfutás, gerelyhajítás és birkózás voltak. A versenyen a Mudin István második lett. Elmaradt a folytatás, s a következő, az 1908-as londoni játékokon sem szerepelt a (modern) pentatlon. És itt jön Balck szerepe, az azt követő, az 1912-es olimpia egyik főszervezője az 1909-es kongresszusom ígéretet tett, hogy tesztelik az új sportágat. Egy év múlva beszámolt az eredményekről, s így a sportág, némi változtatással felkerült a stockholmi műsorra. Balck két helyen korrigálta Coubertin tervét (futás, lovaglás, úszás, kardvívás, evezés): utóbbi kettő helyett párbajtőrvívás és a kornak megfelelően pisztolylövészet került a programba, s alkotja mai napig is az öttusát. (Kérdés meddig, mert most a lovaglás veszélybe került.)

Térjünk vissza Kemény Ferenchez, aki kezdeményezője és szervezője volt a Magyar Olimpiai Bizottságnak, 1895. december 19-én Budapesten, a Nemzeti Torna Egylet Szentkirályi utcai tornacsarnokának tanácstermében tartotta alakuló ülését, s a testület elnökének Berzeviczy Albertet, társelnökének Gerendai Györgyöt (a Magyar Atlétikai Klub képviselőjét), titkárának pedig Kemény Ferencet választották meg. Ezzel a francia, görög, amerikai, német és ausztrál után hatodikként a magyar szervezet jött létre. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság alapító tagjainak nevét az első újkori olimpia színhelyén, az athéni stadionban őrzik márványba vésve. E híres sportpályának főbejárata előtt, egy kis olajfaligetben mondott beszédet dr. Kemény Ferenc a külföldi delegációk nevében az első újkori olimpiai játékok megnyitóján, a felújítást finanszírozó görög Averoff szobrának leleplezésekor. A kapu előtt jobbra találjuk egy táblán aranybetűkkel a tizenhat alapító nevét. Amikor Athén jelezte, hogy komoly anyagi gondot jelent számára az első modernkori olimpia megrendezése, egy időre felvetődött, hogy a millenniumi ünnepség részeként Budapest legyen a házigazda. Ám a honi kultusztárca is a pénzhiányra hivatkozva nem támogatta a tervet. Kemény Ferencet később fokozatosan háttérbe szorították, itthon az arisztokrácia vette át az irányítást a vezetésben, s a polgárságnak mind kevesebb szerepet kívánt adni. Ráadásul az 1896-os első újkori olimpia megtartásának 10. évfordulóján, 1906-ban, Athénben rendezett jubileumi versenyek körüli vitákkal sem értett egyet; 1907-ben április 4-én kelt levelével NOB- és MOB-tagságáról egyaránt lemondott. Az 1908-ban tartott közgyűlésre a Nemzetközi Bizottság már meg sem hívta, míg itthon legfeljebb tagként vették (volna) számításba. Ugyan írt még néhány cikket a testnevelés fontosságáról, ám csalódottsága és a jogos sérelmek miatt szinte teljesen eltávolodott a sporttól.

Élete tragikus véget ért. A nyilas hatalomátvétel után gettóba kéne vonulnia, ám ezt már nem tette meg a 84 éves professzor, a fokozódó embertelenségek elől feleségével 1944. november 21-én a halálba menekült. Csak a hetvenes évek végén lehetett ismét hallani róla, amikor az egri sportcsarnok felvette a nevét, majd a Testnevelési Főiskola szoborparkjában felállították emlékművét. Napjainkban iskola őrzi nevét Egerben, szobrok, emléktáblák, és róla elnevezett díj állít emléket munkásságának.