Akikkel 6 millió világ pusztult el

Kovács Tamás
2022.01.27.

2005 óta, egy ENSZ döntésnek köszönhetően január 27. a holokauszt nemzetközi emléknapja. A nap, amikor felszabadult az auschwitz-birkenaui koncentrációs tábor, s a nap, amikor Balf mellett agyonverték Szerb Antalt…

Egy-egy emléknap minidig jó alkalom arra, hogy egy-egy történelmi esemény a fókuszba kerüljön. A nemzetközi holokauszt emléknap kapcsán is tapasztalható, hogy aznap – vagyis január 27-én – figyelem és az érdeklődés ráterelődik a II. világháború alatt zsidóüldözésre és népirtásra. Önmagában az is szimbolikus, hogy 60 évvel a II. világháború befejezését követően lett dedikált napja a holokausztnak.

De érdemes talán mélyére menni annak, hogy mire s emlékezünk…

Csak Auschwitz-Birkenauban 1,1-1,3 millió embert gyilkoltak meg a háború alatt. Pontos számot soha nem fogunk tudni, a német nyilvántartási rendszer ugyanis 1944 tavaszán összeomlott… Igen, amikor a Magyarországról deportált 440000 ember megérkezett a táborba, s akiknek a 80%-át az első szelekció után a gázkamrába küldték.

Azonban tudjuk, hogy a náci rezsimnek 6 millió áldozata volt: zsidók, cigányok, baloldaliak, Jehova tanúi egyház hívei, homoszexuálisok, antiszociális elemek… Mindenki, aki nem illett bele a náci fajelméletbe, illetve társadalomképbe.

A náci uralta Európában több tucat koncentrációs tábor működött, s szinte mindegyiknek voltak altáborai. A négy legnagyobb megsemmisítő táborban – Auschwitz-Birkenau, Belzec, Chelmno, Sobibor – gázkamráiban több mint 2 millió embert öltek meg. Iparszerűen, előre, gondosan megtervezett módon, szinte tudományos alapon. S ne feledjük: a végrehajtók, a táborok őrsége nem „magányos elkövetők” voltak: sok ezer ember szolgált a táborokban.

A korabeli szovjet területeken működő Einsatzgruppék 1,5 millió embert végeztek ki néhány hónap alatt, fegyverrel, tömeges kivégzésekkel.

Auschwitz felszabadítása után még több mint 3 hónapig tartott a háború Európában. S hogy meddig tartott zsidó kivégzése? Szinte a háború utolsó napjáig, számos konkrét esetet lehetne felsorolni, amikor magyar zsidókat – ezidőben főleg munkaszolgálatosokat – végeztek ki, gondoljunk „csak” Abdára vagy éppen Rohoncra…

Emlékezzünk mind a 6 millió áldozatra, akikkel 6 millió világ pusztult el…