Jób és a hit a holokauszt tükrében

2022.01.27.

Az egyik legtöbbet emlegetett téma egy olyan szörnyű tragédia ismeretében, mint amilyen a holokauszt volt a hit kérdése. Történt, hogy I’sten jámbor szolgáinak egész közösségei bűntelenül meghaltak. Két kérdés is felmerül egy hívő ember szívében: az egyik az igazság és a törvény kérdése “ holt volt a törvény I’stene” (Malachi 2:17), vagy ahogyan azt Ábrahám imájában olvassuk, amikor ott áll és könyörög a mindenség királya előtt Szodoma népéért: ”Az egész föld bírája ne cselekednék igazságot?” (1 Mózes 18:25).

Ezt a kérdést az ember azért teszi fel, mert a feddhetetlen igazság I’stenét keresi. Az ember nem csak egy erős legfelsőbb hatalom felé fordul, hanem az igazság és törvény I’stene felé is: “A szirt tökéletes az Ő műve, mert minden útja jog; a hűség Istene hamisság nélkül, igazságos és egyenes Ő.” (5 Mózes 32:4). A kérdés másik oldala az, hogy a Szentírásban sok helyen található I’sten keresésének egy másik módja: “Miért mondják a nemzetek: hol van hát az ő istenük”. ( Zsoltárok 116:2 )Vagy Dávid király szavaival: “I’stenem, I’stenem, miért hagytál el” (Zsoltárok 22:2)

Rabbi Joszef B. Szolovejcsik (1903-1993) Jób könyvéhez írt magyarázatában foglalkozik a hit kérdésével a holokauszt tükrében. Jób személyének elemzése közben azzal a személlyel, aki hisz I’sten világunkra való hatásában.

Jób sorsa foglyaként filozofált az ok és okozat kérdéséről, a gonosz természetéről és újra és újra csak kérdezte és panaszolta miért van a szenvedés. Az Örökkévaló kérdésekkel válaszol Jóbnak: “Ki az, ki elhomályosítja a tanácsot, tudás nélküli szavakkal.” (Jób 32:2) “Hol voltál, midőn alapítottam a földet, jelentsd ki, ha tudsz értelmet!” (Jób 38:4 ).

A Mindenható azt mondja, ha még a teremtés ábécéjét sem ismered, miért teszel fel kérdést a világ kormányzása felől? Jób rájön, milyen elképesztőek a kérdései, mennyire tudatlan és ezt nem szégyelli bevallani sem. A Teremtő tudtára adja Jóbnak, mi a küldetése a szenvedésnek, bár a titok miértjét, okát és célját soha nem fogja felfogni Jób, de a szenvedésből való megszabadulás titkát tudatnia kell vele. Rabbi Szolovejcsik Jób könyvéből azt a következtetést vonta le, hogy a miért kérdését nem lehet feltenni I’stennek a világ kormányzásával kapcsolatban és az embernek nem marad más eszköze csak a javítás és a továbblépés.

Perbe szállni I’stennel ehhez óriási hitre van szükség. Igazi szívből fakadó hitre. Jób nem hajlandó elfogadni a barátai érveit a gondviselés igazságosságának kérdésében nem makacsságból és nem is önmaga túlértékeléséből, hanem mert ez hitéből fakadt. Nem tudja elfogadni a Teremtő védelmében tett állításokat, mert ezzel annak becsületét sértik akiben ő hisz. Berkowitz rabbi (1908-1992) véleménye szerint Jóbtól tanuljuk annak a jogosságát és szükségességét, hogy kérdezzük a “miért”-et. Bár nem mindig tudjuk a választ, de a hit megköveteli az embertől, hogy keresse az igazságot és a törvényt. Kötelesség kérdezni, mert eljön az a nap, aminek végén elmondjuk Jób imáját:

Azelőtt csak hírből hallottam felőled, most azonban saját szememmel láttalak. Ezért visszavonok mindent és megbánok, porban és hamuban!” ( Jób 42: 5-6 )