A parancsolatok

2022.06.15.

Kedves rabbi, mi a legkorábbi utalás arra, hogy a Tóra 613 parancsolatot tartalmaz, és honnan származik ez a 613-as szám?A Rabbi válaszol

A kérdése megválaszolásához szükség van a zsidó történelem egy kis megértésére. A Szináj (Sínai-hegy) Isten a zsidó népnek adta a Tórát. A „Tóra” szó szerint „tanítás”-t jelent. A Tórában számos törvény szerepel, amelyeket a zsidó nép köteles betartani. A sivatagban töltött 40 év alatt Mózes a Tórát egy tekercsre írta le, úgy, hogy Isten diktálta a számára. Ez lett az úgynevezett „Írott Tóra”, amelyet már a vándorló zsidóság Izrael földjére való bevonulása előtt leírtak és lepecsételtek. De ahhoz, hogy minden részletében megértsük az írott tant, bizony azt meg is kellett magyarázni, és érthetővé kellett tenni, és ez lett a „szóbeli hagyomány”, más néven a „Szóbeli Tóra”, amelyet generációkon keresztül adtak tovább szájhagyomány útján. Körülbelül 1700 évvel ezelőtt, amikor a római üldözések veszélyeztették a szóbeliség átadását, a nagy bölcsek úgy döntöttek, hogy felhagynak az addigi gyakorlattal és leírják azt, nehogy elvesszen. Így jött létre a Talmud. Bár az „Írott Tóra” tartalmazza mind a 613 parancsolatot, ugyanakkor nem emeli ki vastag betűvel, hogy melyek is azok, ezt pont a „Szóbeli Tóra” teszi meg, ahol egyértelmű megfogalmazás van arról, hogy a Tórában leírt parancsolatok száma 613.

 

A Talmud (Machot 23b) szerint Isten 613 parancsolatot tanított Mózesnek, ebből 365 negatív (ne tedd meg), ami az év napjai számának felel meg, 248 pedig pozitív, vagyis (tedd meg) parancsolat, ez pedig az emberi test csontjainak a száma. Bölcseink tanítása az, hogy a parancsolatok az emberiség tökéletesítését szolgálják, mind a tér, mind az idő dimenziójában.

Végezetül, hadd említsek meg egy nagyon szép tanítást. Amikor Jákob az arámi Lábán házából a Szentföldre visszatérve békítő üzenetet küld testvérének, Ézsaunak. Így szólt: „Én laktam, (héberül GÁRTI) Lábánnál” (1 Mózes 32:5). A Midrás leleményesen rámutat, hogy a héber „GÁRTI” szó ugyanazokat a héber betűket tartalmazza, mint a 613-as szám héber betűkkel leírva. Így Jákob titkos üzenete az volt: „Ugyan Lábánnál laktam (aki nem volt egy jó ember), én ennek ellenére mégis a 613 parancsolatot betartottam”. Ebből tanulták ki a zsidó bölcsek, hogy az Ősapák már jóval azelőtt betartották a Tórát, hogy azt a Szináj hegyén átadták volna.

A Rabbi