Kohéntól Danielláig – gyakori izraeli család- és személynevek

Somos Péter
2022.06.19.

Az Izraeli Központi Statisztikai Hivatal évente közzétett listájából kiderül, hogy az országban a két leggyakoribb családnév a Kohén és a Lévi. Mindkettő egyaránt használatos szefárd és askenázi zsidóknál. Több változatuk ismert: Katz (a kohén cadik kezdőbetűiből), Kohn, Kogan; Lőb, Lőwy, Loewy stb. A vallást gyakorlók számára különös jelentőséggel bír mindkét családnév, hiszen ennek alapján lehet tudni, hogy viselői a papi törzshöz, Lévi törzséhez tartoznak, ezért elsőbbség illeti meg őket a Tóraolvasásnál a többiekkel szemben.

A leggyakoribb családnevek listájának első tíz helyezettje között egyetlenegy kimondottan askenázi név van, a többi mind szefárd. Harmadik helyen a Mizrahi áll, amelyet leginkább az arab országokból származó zsidók viselnek. A negyedik helyezett, a család- és személynévként egyaránt használatos Perecz név (latin betűs átírásnál, akárcsak a Katz, hol cz-vel, hol tz-vel szerepel) szintén közös a két nagy csoportnál. Perecz Mózes I. könyvében (38.29.) születik meg Júda és Tamár fiaként, ikertestvérét, Zérachot megelőzve: „S történt, amint visszahúzta kezét, íme kijött testvére és mondta: Mily rést törtél magadnak! És így nevezték őt el: Perecz.” Mint Ruth könyve befejezéséből kiderül, Perecz kilencedik leszármazottja Dávid király. A XIX–XX. század egyik legismertebb jiddis nyelven alkotó írója az Isaac Leib Peretz nevet viselte (1852–1915). Azt, hogy szefárdoknál ma gyakoribb ez a név, annak tulajdonítják, hogy a holokausztban elpusztított zsidók főként askenáziak voltak.

Ötödik és hatodik helyen a Biton és a Dahan családnév végzett. Viselői jobbára Észak-Afrikából származnak. Az első a latin vita (élet) szóból alakult ki. Spanyolországban Pitonnak ejtik, de az arab nyelvben nem létezik pé hang, így helyette bét mondanak. A Dahan név jelentése hasonló, mint a Färberé: (kelme)festő, színező.

Hetedik helyezett az Avrahám. Nyelvészek szerint úgy lett belőle családnév, hogy az unokák a nagyapa személynevét vették fel. Példa erre két nagytekintélyű rabbi, Mordecháj Elijáhú és Ovadja Joszef, akik nagyapjuk nevét viselték családnévként.

A nyolcadik helyen áll a tízes lista egyetlen askenázi neve, a Friedmann. Jelentése: a béke embere. Lengyelországban van egy Frydman nevű kis falu (magyar neve Frigyesvágása), de miután kevés zsidó élt ott, nem valószínű, hogy onnan terjedt el a név. Egy magyarázatok a Friedmannt a Slomo névből származtatják, pontosabban annak német és jiddis fordításából. Végül a kilencedik és a tizedik hely: Agbaria és Malká, mindkettő jellegzetes szefárd név.

David Ben Gurion (1886-1973)

Izrael Állam kikiáltása után gyakorivá vált a családnév „héberesítése”. Egyik fő szorgalmazója Dávid Ben-Gurion volt, aki Palesztinába költözése után Grünről változtatta meg a nevét az első zsidó háború egyik vezére, Joszef Ben-Gurion iránti tiszteletből. A múlt század ötvenes éveitől kezdve az államot képviselő politikusokat és tisztségviselőket kötelezték héber családnév felvételére. A rendelet, bár több mint két évtizeden át érvényben maradt, nem aratott osztatlan sikert. Sokan önszántukból is nevet változtattak, mintegy jelét adva az új országgal és irányelveivel történő azonosulásnak, de voltak, akik a holokausztban elpusztított családtagjaik emlékét kívánták megőrizni eredeti nevük megtartásával.

Minden évben megjelenik a leggyakoribb izraeli személynevek listája is. A sorrendben mutatkozik némi változás, de a készlet évek óta nagyjából ugyanaz. Izraeli lánynevek között éveken át a Tamár vezetett, a Maja a második volt, de megtörtént, hogy helyet cseréltek. Avigájl és Noá időnként egymást előzve osztoznak a harmadik és a negyedik helyen. Ami a fiúkat illeti, a Dávid név a legkedveltebb Izrael-szerte, Jeruzsálemben pedig – a hagyományos nevekhez ragaszkodó ortodox zsidók jelentős számának tulajdoníthatóan – különösen magas arányban vezeti a helyi listát. A második helyre mostanában Lavi kerül. A három ősatya – Ávrahám, Jichák és Jákov – évente változó sorrendben az 5., 6. és 7. helyet tölti be. Az utóbbi évtizedekben népszerűvé váltak a fiúknak és lányoknak egyaránt adható izraeli nevek, mint pl. Rotem, Saron, Gál, Sáj és társaik. Sőt, Daniel is szerepel a kettős listán, annak ellenére, hogy a hímnemű mellett létezik nőnemű alakja: Daniella. Ez utóbbi nevet viseli többek között Quentin Tarantino izraeli felesége, Daniella Pick modell és énekesnő.

Quentin Tarantino és felesége, Daniella Pick

Arab körökben a fiúnevek közül a Muhammad és a Juszef áll az első két helyen, de ha az utóbbit együtt számoljuk a zsidóknál használatos Joszeffel, akkor toronymagasan vezeti az országos listát. Muszlim lánynevek közül a számunkra a Tórából ismert Mirjám a legkedveltebb, keresztényeknél a Mária.