Lefordítani…

2023.01.18.

Tisztelt Rabbi, egy hotelben szálltam meg, ahol találtam egy Bibliát a szoba éjjeliszekrényének a fiókjában. Nem volt más könyv, amit olvashattam volna így elkezdtem azt olvasni. Sajnos nem volt sikerélményem, mivel a magyar szöveg annyira régies és érthetetlen volt a számomra, hogy hamar le is tettem. A kérdésem, mivel héberül nem, csak angolul tudok, tudna ajánlani olyan héber Bibliát, aminek a magyar fordítása élvezhető? Mert ez a sok “vala” meg “híván” szavak nagyon idegesítettek olvasás közben. Köszönöm a segítségét. 

 

A Rabbi válaszol:

Nem egyszerű a kérdés, amit feltett, mert bizony nagyon sok bibliafordítás létezik magyar nyelven. Ön biztosan egy keresztény Bibliát vett a kezébe, amit a szállodai szobákban helyeznek el az ott megszállt vendégek részére. Azzal kezdem, hogy a héber nagyon különleges nyelv. Ez az a nyelv, amelyen Isten beszélt, amikor megteremtette a világot. Ez a zsidó nép nemzeti nyelve, amely a legjobban ragadja meg a zsidó élet, fogalmak, imák jelentését. És természetesen a héber, a Biblia/Tóra eredeti nyelve is.

Amikor a héber Bibliát más nyelvre  fordítják le, azt tudnunk kell, bizony sokat veszít lényegéből. Itt Magyarországon az egyik legismertebb fordítás, az úgynevezett: Károli Biblia.  Bár kétségtelen, hogy kiemelkedő  munka, amit az egykori lelkipásztor elvégzett a XV század közepén a héber Bibliai résszel, ez a fordítás viszont, minden törekvés ellenére nem a zsidó forrásokban gyökerezik, és igen gyakran nem pontosan mutat rá a zsidó tanításokra, ugyanis teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a Talmudi és a Midrás irodalmat, amelyek tartalmazzák a Tóra beszédmódjának és nyelvezetének fordítási hagyományát.

Ráadásul, amit Ön is említ, hogy nyelvezete archaikus és nehézkes a modern olvasó számára. Bölcseink azt tanítják, hogy “minden nap olyan legyen a Tóra, mintha új lenne” (Rási) Ez azt jelenti, hogy a héber Biblia fordításakor nem szabad archaikus vagy elavult nyelvezetet használni, mert azt a benyomást keltené, hogy a Tóra régi, nem pedig új. Magyarországon elérhető a teljes héber Biblia, (néhai) Raj Tamás főrabbi által szerkesztett és összeállított formában a Makkabi Kiadó kft. gondozásában.

Mózes öt könyve, (néhai) Dr. Joseph Herman Hertz Nagy–Britannia főrabbija szerkesztésében magyarul.

Viszont, ahogy írta is, mivel tud angolul, így már  sokkal már nagyobbak a lehetőségek. Én az ArtScroll kiadványaira hívom fel a figyelmét.

A rabbi