ZSIMA

A Magyarhoni Zsidó Imaegylet megalapítása és céljai

A ZSIMA megalapítása

2020 nyarán, a tomboló koronajárvány okozta hitéleti nehézségeket tapasztalva, tíz magyarországi neológ zsidó egyházi személy megalapította a Magyarhoni Zsidó Imaegyletet /ZSIMA/.

Utolsó simítások a magyar kormány és a ZSIMA közötti ötéves keretszerződésen:
dr. Fürjes Zoltán helyettes államtitkár és dr. Róna Tamás főrabbi találkozója

Elsődleges céljuk a pandémia előtti vallásos élet intenzitásának, mélységének és szakralitásának megóvása volt, továbbá bizonyos hitéleti és vallási területeken a passzivitás felszámolása, az esetlegesen nem mindenben körültekintően vagy kellő potenciállal biztosított finanszírozások igazságosabbá tétele, valamint az elmúlt évek során a neológiától különböző okokból eltávolodó szervezetekkel való viszony rendezése. Mindemellett az igények felmérése során a zsidó kultúra és hagyományok egyéb szegmentumainak tekintetében is igen erős távlati célok kristályosodtak ki az egyesületet alapító egyházi személyek előtt.

2020. december 11-én dr. Róna Tamás főrabbi, egyesületi elnök bejelentette a Magyarhoni Zsidó Imaegylet /ZSIMA/ megalakulását.

Dr. Róna Tamás főrabbi, a ZSIMA elnöke az egyesület alapításakor, 2020 nyarán

 

Egyesületünk elnöke, dr. Róna Tamás főrabbi 2020. második felében jelentette be nyilvánosan a ZSIMA megalakulását. A szervezetünk olyan vallási egyesület, amely vallási tevékenysége mellett minden olyan nevelési, oktatási, kulturális, tudományos, sport-, szociális és karitatív tevékenységet is támogat, amely harmonikussá és gyümölcsözővé teheti a többségi társadalom és a magyar zsidóság együttélését.
Ehhez keresünk honi és külföldi támogatókat, kormányzati forrásokat.

Fontos előrelépés a finanszírozás igazságosabbá tétele érdekében, hogy egy kormányhatározat szerint a kistelepülések lelkészeit érintő, 2020-ban megduplázott állami költségvetési forrásból immár egyesületünk is részesülhet.

A ZSIMA céljai és tevékenysége

 • a hazai és a határon túli vallásos zsidó csoportok, hitközösségek támogatása, a többségi társadalommal való kapcsolatok erősítése
 • a zsidó valláshoz fűződő hagyományok terjesztése, tanításainak népszerűsítése
 • az egyesület tagjainak, támogatóinak közösséggé szervezése
 • elfogadva, hogy a Kárpát-medencei zsidóság értékrendjének egyik fontos eleme az emlékezetpolitika, a holokauszt tragédiáját, traumáját nem feledve, közös zsidó – nem zsidó társadalmi gondolkodásmód ösztönzése
 • a jelenlegi zsidó kulturális paletta szélesítése, a korszerű és nyílt szemléletű, kreatív neológia színes örökségével a vallásukat nem gyakorló zsidók elérése
 • helyi kezdeményezések felkarolása, szakmai és anyagi támogatása
 • szakmai találkozók, rendezvények, továbbképzések, tanfolyamok, kulturális események létrehozása
 • oktatási, nevelési programok szervezése gyermekeknek, ifjúsági és felnőtt táborok, ismeretterjesztő foglalkozások megvalósítása
 • könyvkiadás, szemlélet-formáló művek publikálása
 • a zsidósághoz való kapcsolódást elősegítő ismeretek továbbadása
 • partnerség kialakítása hasonló területen működő egyesületekkel, alapítványokkal, közösségekkel
 • pályázati és ösztöndíjprogramok kidolgozása

 

A ZSIMA vezetősége és főbb munkatársai

Elnök:
Róna Tamás

Alelnök:

Schönberger András
Feldmájer Péter

Titkár:
Kiss-Kovács Gábor