ZSIMA

A Magyarhoni Zsidó Imaegylet megalapítása és céljai

A ZSIMA megalapítása

2020 nyarán, a tomboló koronajárvány okozta hitéleti nehézségeket tapasztalva, tíz magyarországi neológ zsidó egyházi személy megalapította a Magyarhoni Zsidó Imaegyletet /ZSIMA/.

Utolsó simítások a magyar kormány és a ZSIMA közötti ötéves keretszerződésen:
dr. Fürjes Zoltán helyettes államtitkár és dr. Róna Tamás főrabbi találkozója

Elsődleges céljuk a pandémia előtti vallásos élet intenzitásának, mélységének és szakralitásának megóvása volt, továbbá bizonyos hitéleti és vallási területeken a passzivitás felszámolása, az esetlegesen nem mindenben körültekintően vagy kellő potenciállal biztosított finanszírozások igazságosabbá tétele, valamint az elmúlt évek során a neológiától különböző okokból eltávolodó szervezetekkel való viszony rendezése. Mindemellett az igények felmérése során a zsidó kultúra és hagyományok egyéb szegmentumainak tekintetében is igen erős távlati célok kristályosodtak ki az egyesületet alapító egyházi személyek előtt.

2020. december 11-én dr. Róna Tamás főrabbi, egyesületi elnök bejelentette a Magyarhoni Zsidó Imaegylet /ZSIMA/ megalakulását.

Dr. Róna Tamás főrabbi, a ZSIMA elnöke az egyesület alapításakor, 2020 nyarán

A ZSIMA olyan vallási egyesület, mely – alapítóinak szándékai szerint – elsődleges céljául a zsidó vallásgyakorlás elősegítését tűzi ki, ugyanakkor vallási tevékenysége mellett minden olyan nevelési, oktatási, kulturális, sport-, szociális és karitatív tevékenységet is felvállal és támogat, amely harmonikussá és prosperálóvá teszi a többségi társadalom és a zsidó kisebbség együttélését.

Kulturális és tudományos projektek szervezése és támogatása, a jelenleg passzív hitéleti szféra aktivizálása, vallási és vallással kapcsolatos világi rendezvények szervezése és lebonyolítása, kiadványok szerkesztése és megjelentetése, különböző felekezetek párbeszédének elősegítése, ösztöndíj- és pályázati rendszer működtetése egyaránt az Egyesület missziójának szerves részét képezi.

A ZSIMA az egyetlen vallási egyesület Magyarországon, amelynek minden alapító tagja egyházi személy. Az alapítók a zsidó hitélet és oktatás fellendítésén túl a neológ rabbik, kántorok és hitoktatók támogatását is céljukul tűzik ki. Ehhez keres az egyesület honi és külföldi támogatókat, kormányzati forrásokat. Fontos előrelépés a finanszírozás tekintetében, hogy a releváns kormányhatározat szerint a kistelepülések lelkészeit érintő, 2020-ban megduplázott költségvetési forrásból már a ZSIMA is részesülhet.

A ZSIMA céljai és tevékenysége

 • a hazai és a határon túli zsidó hitközösségek megerősítése, támogatása a többségi társadalom közötti kapcsolatok segítése, támogatása
 • a zsidó valláshoz fűződő hagyományok terjesztése, tanításainak népszerűsítése
 • az egyesület tagjainak, támogatóinak közösséggé szervezése
 • elfogadva, hogy a Kárpát-medencei zsidóság értékrendjének egyik fontos eleme az emlékezetpolitika, a holokauszt tragédiáját, traumáját nem csökkentve, közös zsidó – nem zsidó társadalmi gondolkodásmód ösztönzése
 • a jelenlegi zsidó kulturális paletta szélesítése, a korszerű és nyílt szemléletű, kreatív neológia színes örökségével a “valláson kívüliek” elérése
 • helyi kezdeményezések segítése
 • a zsidóság, és ezáltal a társadalom, testi és lelki egészség javulásának elősegítése
 • szakmai találkozók, rendezvények, továbbképzések, tanfolyamok, kulturális események, szervezése, megvalósítása
 • oktatási, nevelési programok gyermekeknek, ifjúsági és felnőtt táborok, ismeretterjesztő foglalkozások szervezése és megvalósítása
 • könyvkiadás, szemlélet-formáló művek publikálása,
 • a zsidósághoz való kapcsolódást elősegítő ismeretek továbbadása és ezek elősegítése
 • partnerségek kialakítása hasonló területen működő egyesületekkel, alapítványokkal, közösségekkel
 • pályázati modellek és ösztöndíjprogramok kidolgozása

A ZSIMA vezetősége és főbb munkatársai

Elnök:
Róna Tamás

Alelnök:
Feldmájer Péter

Titkár:
Kiss-Kovács Gábor