Trumá – Adomány, felajánlás

2021.02.19.

Hetiszakaszunk nevének jelentése: adomány, felajánlás. Az Örökkévaló elmondta Mózesnek, hogyan építse meg a sivatagi Miskánt, azaz a Szentélyt. A tizenöt féle alapanyagot trumá (magyarul adományként) adták össze: aranyat, ezüstöt és rezet, kék, bíbor és vörös színűre festett gyapjút; lent, kecskeszőrt, állatbőröket, fát, olívaolajat, fűszereket és drágaköveket.

Rendezzetek közös gyűjtő körutat a lakásban, jelképesen összegyűjteni az anyagokat. Így minden gyerkőcben megmarad a gyűjtés játék élménye és legalább néhány anyag neve a Miskán elemeiből. Akinek van módja felkészülni, egy hobby vagy gyöngyös boltban sokféle „drágakövet”, „fémet” lehet találni. Textilboltok maradékai közt olcsón beszerezhető a len, gyapjú – vagy talán a szekrényben is akad. A kecskeszőr már ritkább, de pótolhatjuk kecskék készítésével. Például egy w.c. papír guriga, kevés festék és papír felhasználásával.
A vatta szakállról se feledkezz meg!

Papírtányérból:

Ebben a hetiszakaszban hangzik el az a mondat, ami talán a legtöbbször tűnik fel zsinagógaink falain, legtöbbször a Frigyszekrények körül:

“Készítsenek nekem szentélyt, hogy lakjam közöttük” (25:8).

A volozsini Rabbi Chájim szerint a „lakjam közöttük” kifejezés annyit jelent, hogy „mindenkiben ott legyek”, azaz minden ember szívében.

Próbáljatok közösen játszani a szívvel:

„Készíts deszkákat a hajlékhoz sittimfából, egyenesen állókká”! (26:15)

Joggal merül fel a kérdés mindenkiben, így mestereinkben is, honnan vettek őseink fát a sivatagban.

„Jákob ültette azokat, mikor lement Egyiptomba így szólt fiaihoz:
Fiaim! A későbbiekben góleszba (diaszpóra) kerültök, majd megváltásotok idején I.ten azt kéri tőletek, hogy készítsetek Hajlékot számára. (Már most) álljatok fel, és ültessetek, hogy azon órán, mikor felszólít titeket a Hajlék elkészítésére, legyenek a (munkához szükséges fák előkészítve nektek”.

Jákob, mint minden ősapánk, ismerte a Tórát, tudta, hogy majd szükség lesz a fára, így gondoskodott róla, hogy koporsójával együtt a sittimfákat is magukkal vigyék őseink.

Hogy emlékezetes legyen a tanítás, játszatok online a fafajtákkal és terméseikkel.
Íme néhány link, amelyekre kattintva kezdődhet is a tanulás:

https://learningapps.org/view1863160
https://learningapps.org/view7815408
https://learningapps.org/view5185779
https://learningapps.org/view11767412
https://learningapps.org/view11951539
https://learningapps.org/view7296596
https://learningapps.org/view11932146
https://learningapps.org/view11900929
https://learningapps.org/view11982217
https://learningapps.org/view7815670
https://learningapps.org/view6649223
https://learningapps.org/view12084594

„És ez az ajándék, melyet tőlük elvegyetek: arany, ezüst és réz” (25:2).

A három fajta fém bölcseink szerint az adományozók három típusára utal: arany, aki önként adakozik, ezüst, aki csak akkor ad, amikor valamilyen külső tényező készteti és réz az, aki sohasem adományoz.
A háromfajta fém érdekes párhuzamot mutat a versenyek díjaival.
Így ha versenyzünk a családban egyben megemlékezünk a tanításról is.

Szervezzetek családi versenyeket, és készítsetek hozzájuk érméket.

Néhány ötlet:

  • Ugróiskola időre: ha tovább szeretnétek vinni a judaizmust, számok helyett használjátok az alef-bét betűit, hiszen azok is számok
  • Célba dobás: ezúttal készítsünk egy menóra formájú ábrát egy lepedőre, amit el kell találni.
  • ha már késztettünk menóra formát: játszhatunk petanqe-szerűen, hogy eljuttassuk labdánkat (7 db-ot) a menóra lángjaihoz, kiütve a többiekét
  • Fánkevő verseny – beléptünk niszán hónapban, közeledik Purim ünnepe, ami maga a móka és a fánk
  • Tojásfutás ezúttal eleve színezett tojásokkal, arany, ezüst és réz színben