A lecho dajdi és a Szombat

Weisz Ferenc
2021.06.11.

Először is, hogy mindenki számára érthető legyen, tehát azoknak is, akik a mi hitünkben nem jártasak elmondom, hogy mi is a lecho dajdi.

Ez a két szó magyarul azt jelenti: Jer barátom. Itt rögtön ki kell térni arra, hogy én azért használom a lecho dajdi kifejezést, mert ez az askenáz kifejezés, ha azt mondjuk, hogy lecha dodi, akkor szefarad kifejezést használunk. Tanulmányaim során, olyan nagy rabbiktól tanultam, akik az askenáz nyelvet tanították, mely a közép európai zsidóság nyelve volt, míg a szefarad a spanyol területen élő zsidóságé.

A lecho dajdi a szombati imádság vezérfonala.
Mi a Szombat?
Hat napon át dolgozz a hetedik nap legyen neked pihenés, mert az Örökkévaló hat nap alatt teremtette az eget és a földet, és a hetedik nap megpihent, és mondta, legyen ez a nap szent nektek.

Miről szól a lecho dajdi?
A Szombatot köszöntjük, mint egy menyasszonyt. Mivel ez az imádság eredetileg nem volt szerves része a szombati liturgiának, amikor az előimádkozó ehhez a részhez ér, akkor a tóraolvasó asztalhoz lép, és itt énekli a lecho dajdit. A zsinagógákban hétről hétre az adott közösség megszokott dallamával éneklik a lecho dajdit, és amikor megérkezünk a zsinagógai niszán hónapjának 14. napjához, azaz a peszachhoz, akkor a második estéjétől, az omer számlálás kezdetétől a szefira lecho dajdit az omer számlálás dallamával énekeljük. Askenáz helyeken az omer számlálás harmincharmadik napjáig, azaz lag boajmer napjáig éneklik ezt a lecho dajdit, utána visszatérnek a közösség megszokott dallamához.

A lecho dajdi – Jer barátom- a szombatfogadó dal Slomo Halévi Alkavec a neves poéta költeménye, aki a XVI században Cfáton élt. Itt meg kell említeni a zeneszerzőket, akik a lecho dajdihoz zenét szereztek. Az osztrák Sulzer Salamon, a Párizsban élő Naumburg S., Berlinben Levandovszki Luis, Bach tanítványa, és ide tartozik Mendelssohn Mózes, Bartoli Mendelelssohn édesapja is. Friedmann Mór pesti főkántornak köszönhető, hogy a fenti zeneszerzők dallamai Magyarországon meghonosodtak

A lecho dajdi alapjában vidám ének, és csak két alkalommal válik szomorúvá, az egyik, amit már említettem, az omer számlálás idején a szefire lecho dajdi, mert ekkor volt a nagy pestisjárvány. Az omer számlálás 33. napján megszűnt rabbi Akiva táborában a járvány. Így a gyász örömmé változott. A második alkalom tamuz 17. napjától av hónap 9. napjáig tart a három gyászos hét, és ezekben a hetekben a lecho dajdit a tesabeovi echo dallamán énekeljük.

Szombaton rituálisan háromszor kell étkezni.
Az első étkezés péntek este kidussal kezdődik, a második a szombati ebéd, a harmadik a sale südesz.

Szombat reggel zsoltárokkal, és piutokkal, imaversekkel kezdjük,és eljutunk a Tóra olvasásig. Hét embert hívunk fel a Tórához, és a Tóra olvasó nekik olvassa föl a heti szakasz rájuk vonatkozó részét /a felhívottak sorrendje: kajhen, lévi, és a többiek-iszroel. Nyolcadiknak felhívjuk a máftirt, aki lehet bar micvo, vagy születésnapos. Nekik a Havtórából ide vonatkozó részt olvassa föl a Tóra olvasó.
Tóra olvasás után a muszaf imádság következik. Utána kezdődik a sále südesz, melynek keretében először a Tórához három férfit hívnak fel a következő hetiszakasz első három részének a felolvasásához. Ezután zmireszeket imádkoznak a harmadik étkezés közben. Az étkezés végeztével eljutunk a havdole imádsághoz. A havdole elválasztást jelent. Elválasztjuk a szentet a profántól. A havdoléhoz hozzátartozik a szelence, benne illatos fűszerekkel, amit körbe adnak, hogy mindenki megszagolja, és magával vigye a szent Szombat illatát, és egy fonott gyertyát gyújtunk, ami a péntek este meggyújtott két szombati gyertyának az utóda. Kiöntünk egy kis bort egy tálkába, és ebben oltjuk el a gyertyát.

Elbúcsúztattuk a Szombatot, és alig várjuk a következőt.